Accessionskatalog, fortegnelse over et eller flere bibliotekers anskaffelser af bøger og andre materialer. I Danmark er Accessionskatalogen — efter svensk forbillede — en fortegnelse over danske forskningsbibliotekers udenlandske anskaffelser siden 1901; fra 1981 har den været del af den bibliografiske database ALBA, der føres af Forskningsbibliotekernes Edb-kontor.