Karl Dziatzko, 1842-1903, tysk bibliotekar; chef for universitetsbibliotekerne i Breslau (1872-86) og i Göttingen (fra 1886). Han var en af de preussiske bibliotekers fremragende fornyere, både hvad angår arbejdsmetoder og det videnskabelige personales faglige uddannelse.