Torben Nielsen, 3.11.1918-24.2.2015, dansk bibliotekar. Torben Nielsen blev cand.mag. i 1945, var knyttet til Det Kongelige Bibliotek 1946-65 og var leder af Universitetsbibliotekets 1. Afd. 1966-88. Hans produktion omfatter dels en række afhandlinger om især nordiske emner inden for den litterære og biblioteksfaglige verden, dels kommenterede tekstudgaver, bl.a. af Bjørnsons brevveksling med danske (1953-74, s.m. Øjvind Anker (1904-89) og Francis Bull) og Georg Brandes' Breve til forældrene 1872-1904 (1994).