Stiftsbiblioteker, biblioteker grdl. i begyndelsen af 1800-t. i hvert af Danmarks stifter til fremme af gejstlighedens studier, men også til brug for offentligheden. I det lange løb blev deres økonomiske basis utilstrækkelig, og i 1900-t. indgik de i andre biblioteker, i det omfang de ansås for bevaringsværdige. Det betydeligste er Sjællands Stiftsbibliotek, der befinder sig som depositum i Roskilde Centralbibliotek.