Kognitionspsykologi er den del af psykologien, der studerer skabelse, tilegnelse og anvendelse af viden. Betegnelsen vandt indpas i 1960'erne som led i den "kognitive revolutions" opgør med behavioristisk psykologi (se kognitionsforskning). Kognitionspsykologien samlede en række områder fra den klassiske eksperimentalpsykologi: sansning og perception, opmærksomhed, hukommelse, tænkning og problemløsning, begreber og sprogfærdighed. Hele artiklen

Ny artikel