Auditiv spændvidde, det antal enheder — som oftest cifre i tilfældig rækkefølge — der efter en kort mundtlig opremsning kan gengives korrekt. Den auditive spændvidde ligger på omkring syv cifre for de fleste mennesker, men kan øges betragteligt gennem træning. Ved at øve sig i at samle de højt oplæste cifre i grupper (chunks) på fx tre cifre kan man øge spændvidden betydeligt. Se også hukommelse.