Neglekt betyder udeladelse, fornægtelse. I psykologi bruges betegnelsen også om omsorgssvigt af børn.