Ulric Neisser, 8.12.1928-17.2.2012, tyskfødt, amerikansk kognitionspsykolog. Neissers bog fra 1967, Cognitive Psychology, blev et teoretisk samlingspunkt for den computerinspirerede psykologi (se kognition). Allerede i 1976 vendte Neisser dog sådanne teorier ryggen til fordel for en såkaldt "økologisk" opfattelse, der betoner det mentale livs afhængighed af menneskets dagligdags miljø. Han blev æresdoktor ved Aarhus Universitet 1993.