Auditiv lokalisering, bestemmelse af det sted i rummet, en lyd udspringer fra. Auditiv lokalisering bygger bl.a. på, at det øre, der er nærmest lydkilden, modtager lyden en brøkdel af et sekund før det andet øre. Ud fra tidsforskellen kan hjernen beregne lydkildens placering i rummet. Desuden skygger hovedet ofte for lydpåvirkning af det øre, der vender væk fra lydkilden, hvorved der opstår en forskel i lydintensitet mellem de to ører.