Franz From, 1914-1998, dansk psykolog, professor i psykologi ved Københavns Universitet 1954-79. From udviklede en beskrivende fænomenologisk psykologi om menneskers oplevelser, formuleret i et ligefremt og dagligdags sprog. Hans kendteste videnskabelige afhandlinger er Drøm og Neurose (1944) og Om oplevelsen af andres adfærd (1953). Sidstnævnte søger at vise, at mennesker næsten altid oplever et formål, en hensigt eller en mening (kaldet sens) med andre menneskers handlinger, med sporene efter menneskelige handlinger og tillige ofte med både naturlige og menneskefrembragte ting. Herigennem foregreb Franz From teorier om social forståelse (også benævnt personperception), før dette område blev kendt og opdyrket internationalt. Franz From har desuden et populærvidenskabeligt forfatterskab bag sig.