Retikulære aktiveringssystem, RAS, fællesbetegnelse for strukturer i hjernestammen og midthjernen, som indgår i styring af årvågenhed og bevidsthedstilstande. Betegnelsen er ved at gå ud af brug, og i stedet søger man at karakterisere de specifikke cellegrupper og de signalstoffer, som påvirker aktivitetsniveauet i resten af hjernen.