Denne artikel omhandler Ruslands historie fra riget Rus opstod i 800-tallet til 1689, hvor Sofja Aleksejevna blev væltet som regent, og hvor en traktat om grænserne i Sibirien blev indgået mellem Kina og Rusland i Nertjinsk. Tidligere perioder behandles i artiklen om Ruslands forhistorie. I de tidlige perioder forstås Rusland som de egne i Østeuropa, som blev beboet af østslaviske stammer, og om statsdannelser i de pågældende områder. Hele artiklen