Bjarmeland, område ved Hvidehavet, hvor nordmænd ifølge norrøn litteratur mødte de finsk-ugriske bjarmer. Nordmanden Ottar besøgte ca. 880 Bjarmeland; senere omtales adskillige rejser dertil. Landet er ikke sikkert lokaliseret, men forbindes naturligt med de permer, der nævnes ca. 1110 i en russisk kilde. Permerne, der er forfædre til vor tids komifolk, boede langt mod sydøst, men arkæologiske fund bekræfter forbindelsen til Hvidehavskysten, der derfor nok var det område, hvor bjarmerne og nordboerne kom i kontakt med hinanden og udvekslede varer.