Igor Svjatoslavitj var fyrste af Novgorod Severskij fra 1178 og helten i Igor-kvadet. Efter i 1185 at have lidt nederlag til kumanerne, et tyrkisk nomadefolk, havde han kun ringe betydning.