Rurikiderne, russisk dynasti, benævnt efter den formodede stamfader, Rurik. Dynastiet regerede Rusland fra slutningen af 800-t. til 1598. Med Vladimir 1. den Helliges mange sønner indledtes en voldsom forgrening af dynastiet, der fortsatte i de følgende generationer, hvilket fra 1100-t. var en medvirkende årsag til rigets opsplitning i et stort antal fyrstendømmer med hver sin rurikide som fyrste. I løbet af 1400-t. samledes riget atter under en af rurikideslægterne, Moskvafyrsterne, mens de øvrige rurikider opgik i Moskvaaristokratiet. Da Moskvagrenen i 1598 uddøde, lykkedes det ingen af de overlevende rurikideslægter, der i 1900-t. stadigvæk har mange efterkommere, at tiltage sig magten, som i stedet overgik til det ikke-fyrstelige Romanovdynasti i 1613.