Rurik var en skandinavisk høvding, der ifølge russiske krøniker sammen med to brødre indkaldtes for at styre Rusriget. Rurikiderne anså ham for deres stamfader. Rurik er ofte søgt identificeret som Rorik.