Strelets-korpset, (1. led russ. 'skytte'), russisk hærenhed dannet af Ivan 4. den Grusomme i 1550 som et stående musketerkorps. Det var grundstammen i den russiske hær frem til Peter 1. den Store. Korpset rekrutteredes oprindelig blandt de lavere sociale lag, men blev snart selvrekrutterende. I perioder med svag centralmagt og sociale uroligheder viste det sig ofte som en konservativ og upålidelig faktor. Det kom især til udtryk i 1680'erne, da kredsen omkring Ivan 5. (1666-96) og Sofja Aleksejevna i 1682 med streletserne i ryggen fik omgjort beslutningen om at gøre Peter til enezar. Da en streletseropstand i 1697-98 truede Peters herredømme, lod han mere end 1000 streletsere henrette og opløste senere korpset.