Sobornoje Ulozjenije, (russ. 'forsamlingslovbogen'), russisk lovkodificering fra 1649, som var resultatet af en rådgivende forsamling (se zemskij sobor), der 1648 blev sammenkaldt for at løse nogle af de problemer, der på det tidspunkt manifesterede sig i bonde- og byopstande. Grundlæggende mislykkedes det, idet lovsamlingen snarere end at fjerne årsagerne til folkets utilfredshed søgte at skabe større beskyttelse mod opstandene for samfundets top. For den afhængige bonde var den et yderligere skridt på vejen mod livegenskabet, da den hidtidige grænse for, hvor længe adelen kunne kræve en flygtet bonde tilbage, blev fjernet. Mere perspektiv var der i begrænsningen af kirkens muligheder for at erhverve ny jord samt forsøget på at styrke byernes købmandsstand ved at begrænse bøndernes handel der.