Aleksej Mikhajlovitj, Aleksej Mikhajlovitj Romanov, 9.3.1629-29.1.1676, russisk zar fra 1645, søn af zar Mikhail Fjodorovitj Romanov. Han var veluddannet og deltog aktivt i regeringsførelsen. Under ham mindskedes stænderforsamlingens, Zemskij Sobor, og Bojardumaens betydning, og monarkiet udvikledes i enevældig retning. Aleksej bekæmpede med held patriarken Nikons bestræbelser på at placere den gejstlige myndighed over den verdslige. Han udvidede riget på Polens bekostning og fortsatte ekspansionen i Sibirien. Med en række forandringer efter vesteuropæisk forbillede foregreb han sønnen Peter 1. den Stores reformværk.