Druzjina, (russ., af drug 'ven'), hird; ordet blev brugt frem til 1200-t. i flere slaviske lande, fx Bøhmen, Polen og Rusland, især om de mænd, som en fyrste omgav sig med. I Rusland skelnes der mellem en ældre og en yngre druzjina; den ældre bestod af fyrstens nærmeste rådgivere og stedfortrædere, bojarerne. Den yngre, der i tal var langt større, var nærmest en militær organisation, der dog også kunne have administrative opgaver. Medlemmerne af druzjinaen var oprindelig afhængige af fyrstetjenesten for at opnå velstand og indflydelse. De stod da i modsætning til det jordejende aristokrati, men blev senere en del af det.