Novgorodkrøniken, middelalderkrønike, der år for år blev fortsat, først og fremmest ved bispesædet i Novgorod, og er bevaret i flere versioner. Vigtigst er første Novgorodkrønikes ældre version (1200- og 1300-t.; da. overs. fra 1964) og yngre version (1400-t.) samt den såkaldte karamzinske Novgorodkrønike (1400-t.), der ligger til grund for den senere krønikeskrivning både i Novgorod og Moskva. Hvor andre russiske krøniker fortæller om de mange fyrstendømmers indbyrdes kampe, koncentrerer Novgorodkrønikerne sig om bystatens interne forhold.