Patristikken er den videnskab, som udforsker kristendommens og kirkens historie indtil omtrent 600-tallet med særligt hensyn til kirkefædrenes liv og skrifter. Om den oldkristne litteraturhistorie kan man bruge betegnelsen patrologi. Beskæftigelsen med disse emner var i middelalderen inspireret af den almene accept af de rettroende oldkirkeforfatteres status som normgivende for eftertidens kristendom og kirke. Hele artiklen

Ny artikel