Arius, ca. 250-336, presbyter i Alexandria. Arius hævdede, at Sønnen i Treenigheden ikke er evig og af samme væsen som Faderen, men er skabt og foranderlig. Han gav derved anledning til den arianske strid. Læren blev fordømt og Arius selv udstødt af kirken på det første økumeniske koncil i Nikæa i 325.