Serapion, d. ca. 360, egyptisk teolog og klosterleder, fra 339 biskop af Thmuis i Nildeltaet. I 356 forsvarede han forgæves biskop Athanasios over for den romerske kejser Constantius 2. Selv blev han forvist fra sit embede under den arianske strid. Af et stort forfatterskab er kun to skrifter overleveret: Imod manikæerne, der påviser manikæismens dualistiske fejltagelser, og Euchologion, en samling af 30 bønner og kilde til viden om den egyptiske liturgi i 300-t.