Markellos af Ancyra, Markellos af Ankara, d. ca. 374, kristen teolog. Han deltog i koncilet i Nikæa 325, hvor han bekæmpede arianerne. Senere var han med Athanasios i Rom, men blev fordømt i Østen, og siden kom han også i modsætning til Athanasios. I 381 blev han officielt stemplet som kætter. Han var modstander af Origenes' lære og ville især fastholde monoteismen, idet han mente, at Gud i frelseshistoriens forløb først åbenbarede sig som Faderen, dernæst som Sønnen og endelig som Helligånden.