Monarkianisme, (af gr. monarchia 'enevælde' og -isme), teologisk retning i 200-t., som stærkt betonede bekendelsen til Gud som én. Den optrådte i to former, adoptianisme og modalisme, der begge siden blev fordømt af kirken som kætteri.