Kyrillos af Alexandria, ca. 380-444, græsk patriark af Alexandria fra 412. I sine tidlige påskebreve angreb han jøderne voldsomt og jog senere de "afsindige" jøder ud af byen efter en blodig kamp mellem dem og kristne; derimod benyttede han ikke sin magt til at udtale en offentlig beklagelse af den bestialske lynchning af den kvindelige matematiker og filosof Hypatia i 415. Jøderne blev taget i forsvar af byens præfekt, der under en munkedemonstration mod ham blev ramt i panden af et stenkast; den skyldige munk døde under efterfølgende tortur, og Kyrillos hyldede ham i første omgang som en martyr. Da biskop Nestorios i Konstantinopel kaldte Maria for Jesu mor og angreb brugen af titlen "gudføderske" (se Gudsmoder), gav Kyrillos rigelige gaver for at få den byzantinske kejser på sin side ved kirkemødet i Efesos i 431 og få Nestorios afsat. Kyrillos' grundanskuelse, at den ene og samme Guds Søn både skabte verden og blev et menneske, blev af monofysitterne spillet ud mod den senere Kalchedonbekendelses tale om Kristi to naturer, se kristologi.