Faktaboks

Gregor af Nyssa

På græsk Gregorios

Født
335
Død
395
Levetid - kommentar
Fødselsåret er omtrentligt
Ikon fra Anapausas Meteora-klosteret i Grækenland
.

Gregor af Nyssa var en græsk teolog og biskop i 300-tallet, en af de tre "store kappadokiere". I lighed med de to andre, hans ældre bror Basilios af Caesarea og Gregor af Nazianz, spillede han en kirkepolitisk rolle i de stridigheder, der endte med den "nikænske" ortodoksis sejr på koncilet i Konstantinopel 381. Det var dog som original teologisk tænker og forfatter, han især gjorde sig gældende.

Gregor virkede først som lærer i retorik og giftede sig, men blev i 371 biskop i Nyssa i Lilleasien på broderens foranledning.

Teologi og tænkning

Gregors forfatterskab indeholder flere dogmatiske og polemiske afhandlinger, heriblandt Den store kateketiske tale, som var det første forsøg siden Origenes i 200-tallet på at fremstille det samlede kristne trosindhold i systematisk form. Dertil skal lægges en lang række bibelkommentarer, prædikener og breve samt biografiske og asketiske arbejder.

Et gennemgående træk hos Gregor er interessen for treenighedslære og kristologi, negativ teologi og antropologi samt en delvis indarbejdelse af den platonske og nyplatonske filosofis erkendelser i teologien. I sin tænkning trækker han på arven fra den jødiske filosof Filon af Alexandria og den alexandrinske skole, herunder Origenes.

Menneskesyn

Menneskets værdighed og frihed spiller en væsentlig rolle i Gregors antropologi. I dialogen Om sjælen og opstandelsen, med søsteren Makrina, beskrives frihed som en tilstand af herredømmefrihed og selvbestemmelse. Som hos tidligere teologer hænger det enkelte menneskes værdi sammen med menneskets gudbilledlighed.

I flere af sine bibelkommentarer og prædikener kritiserer Gregor skarpt ulighed og magtanvendelse. Mest bemærkelsesværdigt er måske den skarpe kritik af slavehandel i prædikenerne over Prædikerens bog.

Virkningshistorie

Mest vidtrækkende betydning har Gregor måske fået gennem sin tænkning over sjælens vej til forening med Gud. Forestillingen om menneskets gudsforhold som en stadig rækken-ud efter Gud, såkaldt epektasis, bygger i Gregors sene værk Om Moses' liv på en forestilling om Gud som det uendelige, ubegribelige gode.

Den negative teologi, der hos Gregor kommer til udtryk i en paradoksal beskrivelse af Gud som et "lysende mørke", blev senere udfoldet i nyplatonsk retning hos blandt andre Dionysios.

Som hos det teologiske forbillede Origenes findes hos Gregor en lære om altings genoprettelse. Det er dog omdiskuteret i nyere forskning, hvor vidtgående denne opfattelse er hos Gregor.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig