Amfilochios var en græsk biskop af Ikonion (det nuværende Konya i Vesttyrkiet) fra 373. Amfilochios er kendt for sin ivrige bekæmpelse af arianismen og af sekter, der prædikede en overdreven askese. Af hans store forfatterskab er kun lidt bevaret. Hans 333 jamber til Seleukos er vigtige, fordi de rummer en af de ældst kendte lister over de bibelske skrifter.