Amfilochios, Amfilochios af Ikonium, d. efter 394, græsk biskop af Ikonion (nuværende Konya i Vesttyrkiet) fra 373. Amfilochios er kendt for sin ivrige bekæmpelse af arianismen og af sekter, der prædikede en overdreven askese. Af hans store forfatterskab er kun lidt bevaret; hans 333 jamber til Seleukos er vigtige, fordi de rummer en af de ældst kendte lister over de bibelske skrifter.