Optik

Optik er læren om lysets natur og anvendelser. Lys er elektromagnetiske bølger, der følger Maxwell-ligningerne for elektriske og magnetiske felter. Lysets kvantisering i fotoner og dets vekselvirkning med stof beskrives ved kvanteelektrodynamikken. Ofte kan man imidlertid se bort fra en række af lysets aspekter og benytte en forenklet beskrivelse. Hele artiklen

Indeholder 3 kategorier:

Ny artikel