Newtons farveringe, (efter Isaac Newton), Newtons ringe, koncentrisk mønster af farvede ringe, der kan iagttages, når en plan og en sfærisk glasoverflade bringes i tæt kontakt med hinanden. Lys, der reflekteres fra de to flader, vil interferere, og ved belysning med hvidt lys ses farvede bånd, hvor betingelsen for konstruktiv interferens er opfyldt for bølgelængder, der svarer til de pågældende farver. Fænomenet blev studeret uafhængigt af hinanden af R. Hooke og Newton.