Bifokalglas, (af lat. bi- og afledn. af focus 'brændpunkt'), linse med to brændpunkter; anvendes i briller.