En prismekikkert er en kikkert, hvor der i strålegangen er indsat et prisme dels for at vende billedet, dels for at gøre kikkerten kortere.