Optik, (af gr. optike (techne) 'optisk (videnskab)', af opsis 'syn'), læren om lysets natur og anvendelser. Lys er elektromagnetiske bølger, der følger Maxwell-ligningerne for elektriske og magnetiske felter. Lysets kvantisering i fotoner og dets vekselvirkning med stof beskrives ved kvanteelektrodynamikken. Ofte kan man imidlertid se bort fra en række af lysets aspekter og benytte en forenklet beskrivelse.