Pockels-celle, celle indeholdende et materiale, der udviser lineær elektrooptisk effekt, når der påtrykkes et elektrisk felt. Pockels-cellen benyttes som lysmodulator, idet amplitude og fase af lys, der transmitteres igennem cellen, ændres af det påtrykte elektriske felt. Se også elektrooptik.