Dikroisme, (af di- og gr. chros 'farve, overflade' og -isme, dvs. 'tofarvethed'), optisk egenskab ved visse gennemskinnelige stoffer, der bevirker, at lineært eller cirkulært polariseret lys absorberes forskelligt i stoffet afhængigt af polarisationsplanets orientering i forhold til stoffets symmetriretninger. Dikroisme udnyttes bl.a. i polaroid-solbriller.