Faraday-rotation, (efter M. Faraday), magneto-optisk effekt, hvorved et magnetfelt bevirker en drejning af polarisationsvektoren for lys, der udbreder sig parallelt med magnetfeltets retning. Alle stoffer udviser Faraday-rotation i varierende grad. Særlig stor effekt findes i visse krystaller, fx granat tilsat små mængder af de magnetiske stoffer yttrium og jern (YIG). Kombineret med en polarisator kan en drejning af lysets polarisation bl.a. udnyttes i optiske isolatorer (dioder), der tillader passage af lys i én retning, men blokerer for lys, der bevæger sig i den modsatte retning.