Faktaboks

Officielt navn
Australia, Commonwealth of Australia. Ordet Australien kommer af latin australis 'sydlig'.
Dansk navn
Australien
Styreform
Føderal parlamentarisk demokrati under et konstitutionelt monarki med den britiske konge som statsoverhoved.
Hovedstad
Canberra
Indbyggertal
27 millioner (nationalt estimat, 2024)
Areal
7 692 020 km²
Indbyggere pr. km²
3,00
Officielt/officielle sprog
Intet. Engelsk (er de facto nationalt sprog). Største sprog efter engelsk: mandarin 2,5 %, arabisk 1,4 %, kantonesisk 1,2 %, vietnamesisk 1,2 %, italiensk 1,2 %, græsk 1 % (2016). Data repræsenterer sprog talt derhjemme.
Religion
kristendom 43,9%, ingen 38,9 %, islam 3,2 %, hinduisme 2,7%, buddhisme 2,4 % (2021).)
Nationaldag
Den 26. januar kaldes Australia Day og markerer ankomsten af de første australske bosættere i 1788. En anden vigtig dag er ANZAC Day (den 25. april), som ærer faldne soldater, og er årsdagen for ilandsættelsen af det australske og newzealandske hærkorps (forkortet ANZAC) på halvøen Gallipoli i Tyrkiet under første verdenskrig.
Statsoverhoved
kong Charles 3. (siden den 8. september 2022); repræsenteret af generalguvernør David Hurley (siden den 1. juli 2019)
Statsminister
premierminister Anthony Albanese (siden den 23. maj 2022)
Møntfod
australsk dollar
Valutakode
AUD
Nationalsang
Advance Australia Fair ('Ryk frem, smukke Australien')
BNP pr. indb.
444.385 kr. (2022)
Flag
.
.

Australien er en forbundsstat i Oceanien. Landets oprindelige befolkning udgør ca. 3 %. Den øvrige befolkning består overvejende af efterkommere af europæiske indvandrere, og befolkningsudviklingen er stadig præget af stor immigration. Over 30 % befolkningen er født i udlandet. Australiens geopolitiske placering og dets enorme mineralresurser gør landet ombejlet af de globale magtspillere. I de senere år har der udspillet sig en intens rivalisering i Australiens omegn mellem Kina og USA, som landets regeringer har søgt at afbalancere ved at satse forsvarsmæssigt på alliancen med USA, mens Kina længe har været Australiens suverænt største eksportmarked.

Landet består af det australske kontinent med Tasmanien og andre omliggende øer. De såkaldte eksterne territorier omfatter Cocosøerne, Christmas Island og det ubeboede naturreservat Ashmore and Cartier Islands, alle beliggende i Det Indiske Ocean; endvidere Norfolk og Lord Howe øst for fastlandet og de isoleret beliggende Heard og McDonald. Coral Sea Islands Territory omfatter et stort havområde med spredte koraløer og -rev ud for den nordøstlige kyst; området er ubeboet.

Sammen med New Zealand, Papua Ny Guinea og en lang række øer i Stillehavet udgør Australien verdensdelen Oceanien.

Australiens historie

Glen Namudja maler
Den oprindelige australske maler, Glen Namundja, viderefører en årtusind gammel overleveringstradition. Men han maler også et maleri, som kommer til at hænge på en væg.
Af /Wikimedia Commons.
Licens: CC BY 2.0

Australien er hjem for verdens ældste kendte kontinuerlige bosættelse. Oprindelige australiere har været på kontinentet i hvert fald i 60.000 år, eller som de selv siger: forever. Opdagelsesrejsende først fra Kina og senere fra Europa lagde vejen forbi, men først i 1788 endte det med en britisk bosættelse. Gradvist spredte bosættelserne sig, især hjulpet af guldfund i 1850'erne, og oprindelige australiere blev frataget deres jord, fordrevet og forsøgt udryddet.

I 1901 blev Australien selvstændig og tilbragte første del af det 20. århundrede i Det Britiske Imperiums skygge. En politik om et 'hvidt Australien' skulle sikre landets britiske identitet, men australierne var ikke briter, og immigrationspolitikken ændrede sig gradvist mod det multikulturelle australske samfund, som er virkeligheden i dag.

De seneste årtier har været markeret af en nyorientering mod Østasien og Sydøstasien, og landets resurser har gjort Kina til den største handelspartner, samtidig med at den militære alliance med USA er blevet cementeret. Immigrationspolitikken er fortsat, og det giver en fortsat demografisk forskydning fra en befolkning af langtovervejende britisk og senere europæisk afstamning til en gradvist mere globalt sammensat befolkning, hvor indere og kinesere er større befolkningsgrupper. Men her kommer også nye grupper til fra Afrika og Latinamerika. Midt i alt dette kæmper oprindelige australiere for anerkendelse og rettigheder, og mod diskrimination og racisme. Endelig bruger Australien sin status som regional magt til at sætte dagsordenen over for de mange østater i Stillehavsområdet i en vanskelig balancegang mellem amerikanske og kinesiske interesser.

Australiens klima og geografi

Kænguru (Macropus rufus) på spring gennem den australske outback.

.

Kystlandskab i delstaten Victoria.

.

Australien kaldes ofte for verdens mindste kontinent eller verdens største ø. Med 7,7 mio. km2 dækker landet tre klimazoner. Klimaet er tempereret langs sydkysten, i sydlige bjergområder og på Tasmanien. Det er subtropisk i et bredt bælte fra det tempererede til den tropiske zone, der begynder sydfra ved Stenbukkens Vendekreds, som i Østaustralien ligger ved byen Rockhampton, nord for Alice Springs i Centralaustralien, og nord for Carnarvon i Western Australia.

De australske årstider ligner ikke de danske. I syd er vinteren som dansk efterår, mens man i nord taler om en varm tørtid og en trykkende vådtid. Der er store nedbørsforskelle mellem østkysten, hvor der især mod nord falder store mængder regn, mens det hurtigt tørrer ud, jo længere man bevæger sig vestpå. Med mindre man er helt mod nord, hvor monsunen sender regn og cykloner i den australske sommer. Vejrsystemerne El Niño og La Niña styrer tørke og regnforhold i cyklusser, der er blevet forstyrret voldsomt af klimaforandringerne.

Australien er ikke kun det tørreste beboede kontinent, men også det fladeste. Store dele af landet er et relativt fladt plateau, der i Lake Eyre er lavere end havets overflade, men ellers typisk ligger i et terræn af 300-600 meters højde. Ned langs østkysten løber bjergkæden Great Dividing Range, der længst mod syd får sne om vinteren. Store dele af det centrale og vestlige Australien består af forvitrede og nedbrudte bjerge og endeløse flade sletter med karakteristik rød jord. Det eneste store flodsystem ligger i det sydøstlige hjørne. Syd for kontinentet ligger den bjergrige og efter australske forhold grønne ø, Tasmanien.

Samfundsforhold og økonomi i Australien

Argyle Diamond Mine
Argyle Diamond Mine i Nordvestaustralien var et af landets mange kæmpeminer. Minen indstillede produktionen i 2020. Australian er verdens fjerdestørste kulproducent og verdens suverænt største jernmalmsproducent.
Af /Wikimedia Commons.
Licens: CC BY SA 4.0

Australien er et demokrati med en føderal regering og et føderalt tokammersystem. Derudover har alle seks delstater og to territorier egne parlamenter med relativt store beføjelser på bestemte områder. Som man så under COVID-19-pandemien gjaldt det også sundhedsområdet, hvor epidemien fik delstater til at lukke grænser til hinanden. I toppen af det australske samfund regerer kong Charles 3. formelt set gennem en australsk udpeget generalguvernør.

Oprindelige australiere havde naturligvis både samfundsforhold og økonomi før bosætternes ankomst i 1788. Der var handelsruter, der gik på tværs af kontinentet. Bosætternes økonomi var derimod kolonial, dvs. at den havde til formål at forsyne Det Britiske Imperium med råvarer – i første omgang uld.

Det nutidige Australien har for længst sluppet afhængigheden af uld, men ikke af råvareeksport. Først Japan og senere Kina har de seneste årtier erstattet Storbritannien som Australiens suverænt vigtigste markeder. Mineindustrien genererer store indtægter, men de når ikke nødvendigvis ud i det australske samfund, og de kommer sjældent de oprindelige australske samfund til gode, hvor mange miner ligger i landets fjerntliggende egne. Dertil kommer, at minedriften er voldsomt automatiseret, så den beskæftiger kun cirka 2% af arbejdsstyrken.

Den australske økonomi minder på mange måder om den danske med mange ansatte inden for sundhed og ældrepleje, et stort antal inden for serviceindustrien og et mindre antal inden for produktion, herunder minedrift og landbrug. Man kan også se sådan på det, at langt de fleste australiere bor i storbyer med over 1 million indbyggere, og sådan har det været længe. De går primært på arbejde på kontorer og i serviceindustrien.

Men der er en stor mineproduktion og landbrugsproduktion (fra korn til vin), og meget af produktionen foregår langt fra storbyerne, er sæsonbetonet og udføres primært af migrantarbejdere på midlertidigt visum især fra Stillehavsøerne. Ligesom i Danmark fylder debatten om leveomkostninger og adgang til bolig også i Australien.

Kultur og uddannelse

Midnight Oil koncert Frankrig 2022
Peter Garrett, forsanger i Midnight Oil, der sammen med INXS gennemførte den australske rockbandrevolution i 1980'erne. Før dem var bandet Cold Chisel.
Af /Wikimedia Commons.
Licens: CC BY SA 2.0

Charles Conders maleri fra 1888: Dampskibet Orients afrejse fra Circular Quay. Den britiske maler Charles Conder boede i Australien i 1884-1890 og blev her en central skikkelse i periodens friluftsmaleri. Dette billede fra havnen i Sydney viser inspirationen fra de franske impressionister.

.

Australiens kultur afspejler, at landet er og længe har været et multikulturelt samfund. Hvis man taler om madkultur, findes der stort set alle verdens køkkener på restauranter i storbyerne. Australsk mode er måske først og fremmest kendt for sin sommer- og farveglæde. Inden for litteratur har mange forfattere med anden baggrund end britisk-australsk gennem de seneste årtier vundet mange priser, ligesom de oprindelige australske forfattere Alexis Wright, Melissa Lucashenko og Tara June Winch alle har vundet Australiens fornemste litteraturpris, Miles Franklin Award.

Inden for malerkunst har det længe været oprindelige australske maleres kunst, der flyves ud af Australien af turister, og det er også oprindelige australske maleres værker, der sælges for de højeste priser. På delstaternes nationalgallerier kan man både få indtryk af bosætternes malerier fra kolonitiden, det modernes gennembrud, den stigende mangfoldighed, der afspejler sig i kunsten fra de seneste årtier, og så huser de i en særskilt afdeling oprindelig australsk kunst.

Australien har en stor filmindustri med filminstruktører og stjerner, der er brudt igennem i Hollywood, men også en mere nationalt orienteret filmindustri og selvfølgelig nicheproduktion inden for mere alternative film.

Australsk rock fik sin egen lyd i 1970'erne og 1980'erne, og også her kom der oprindelig australske musikere inden for både rock, country og verdensmusik. Der er operaopførelser (og ikke kun i Operahuset), klassisk musik og dans fra ballet til moderne dans, men også det internationalt berømte Bangarra Dance Theatre, der producerer forestillinger, som blander elementer fra oprindelige australieres ceremonier og moderne dans. Teaterscenen er også mangefacetteret i Australien fra West End-musicals til en underskov af små, alternative produktioner.

Uddannelsessystemet minder om det britiske med skoleuniformer og både offentlige skoler og privatskoler, der især benyttes af etablissementet. Universiteterne trækker (og lever af) tusindvis af internationale studerende, fortrinsvis fra Asien, der betaler for at læse i Australien.

Sprog i Australien

Kudjudmi
Et eksempel på den dobbelte sprogbrug af engelsk og oprindelig australske sprog, som vinder mere og mere indpas. Ayers Rock har fået sit oprindelige navn, Uluru, tilbage. Kings Canyon er igen blevet til Watarrka. Sydney ligger på eoranationens land, og Melbourne omtales også som Narrm.
Af /Wikimedia Commons.
Licens: CC BY SA 2.0

Australien har ikke noget officielt sprog, men her tales den australske variant af engelsk. Langt de fleste australiere er ensprogede, men landets immigrationshistorie har hele tiden ført folk med ikke-britisk(-irsk) baggrund til landet, fx 50.000 kinesere i forbindelse med guldfeberen i midten af 1800-tallet. Dertil kommer de oprindelige australiere, der ved bosætternes ankomst talte ca. 250 forskellige sprog. Mange af disse sprog er i hvert fald midlertidigt forsvundet som konsekvens af bosætternes overgreb, men oprindelige australiere søger i dag at genopdage og genoptage dele af tabte sprog. Der er lidt under 50 sprog, som tales af mindst 100 mennesker og 11 sprog, der tales af over 1000 mennesker. Men der findes ikke et samlende oprindeligt australsk sprog.

Med Australiens multikulturelle historie er det ikke overraskende, at der tales sprog fra alle verdenshjørner i hjemmet. De mest udbredte sprog ud over engelsk er kinesisk (mandarin og kantonesisk), hindi og andre indiske sprog, arabisk, vietnamesisk, italiensk og græsk. Australien har en multikulturel TV- og radiokanal, SBS, der varetager nyhedsprogrammer på forskellige sprog. Desuden understøtter eksempelvis indenrigsministeriet gratis oversættelse i forbindelse med en række aktiviteter ved sygdom, ved fagforeningsspørgsmål og i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Læs mere om sprog i Australien og australske sprog

Australien og Danmark

Dansk annonce fra 1880'erne. I løbet af 1800-tallet organiseredes den mere frivillige udvandring til Australien, som det ses af denne annonce, og Australien bevarede gennem 1900-tallet sin position som et førende immigrationsland. Siden 1980'erne har kontinentet også været et yndet mål for unge rygsækturister.

.

De fleste danskere kender til Australien som et land med omvendte årstider og mærkværdige dyrearter. Desuden er der en række begivenheder, der har henledt danskernes opmærksomhed på Australien. Den første Crocodile Dundee film fra 1986 og OL i Sydney i 2000, hvor daværende kronprins Frederik mødte Mary. Mange kender også Jørn Utzons Operahus i Sydney, og der er en fortsat strøm af danskere, der tager på ferie i Australien.

Mange er også udvandret fra Danmark til Australien. Cirka 10.000 australiere er født i Danmark og godt 50.000 angiver, at de har dansk baggrund. Den mest berømte tidlige udvandrer er Jørgen Jürgensen, som blev en af landets mange straffefanger. Omkring 1000 danskere udvandrede i forbindelse med guldfeberen i midten af 1800-tallet, og en mindre bølge udvandrede i 1960'erne. Forfatteren Marie Bjelke-Petersen (1874-1969) var født i Danmark og døde i Tasmanien. En anden Bjelke-Petersen med danske rødder var den skandaleombruste og enerådende delstatspremierminister i Queensland, Joh Bjelke-Petersen, som dog var født i New Zealand.

Der bor et mindre antal australske immigranter i Danmark.

Klimaforandringernes Australien

Australien er et af verdens rige lande, der står til at blive hårdt ramt af klimaforandringerne, og de rammer allerede nu voldsomt. Australierne er ikke uvant med at bo i et land, der jævnligt bliver ramt af cykloner i nord, og bushfires og oversvømmelser i store dele af landet. Men brandene bliver stadig mere intensive og skaber stadig voldsommere brandstorme, som selv eukalyptustræer, der har udviklet sig til at kunne klare dem, ikke er i stand til at modstå. Det gør det sværere for dyr, fugle og vegetation at restituere sig, inden den næste brandsæson kommer.

Det er en af grundene til, at Australien indtager en topplacering, når det handler om flest udryddede arter. Ifølge videnskabsfolk kan koalaen være historie som vildtlevende dyr om få årtier. Great Barrier Reef kan også være fortid om få årtier.

Oversvømmelserne rammer over store dele af Australien. I nord optræder de i forbindelse med monsunen hen over den danske vinter. Her ser man typisk fjerntliggende småsamfund, der pludselig ligger midt i et indenlandsk hav i stedet for det karakteristisk tørre og røde klippe- og sandlandskab. Længere mod syd, primært i det østlige Australien, har klimaforandringerne medført større springfloder og oversvømmelser af hele bycentre, fx i byen Lismore.

Bushbrande nåede i 2019-2020 et hidtil uset omfang, hvor kæmpeområder i øst og sydøst brændte. Mange af husene er her stadig ikke genopbygget, og der er voksende områder i landet, hvor man ikke kan forsikre sit hus på grund af øget risiko for bushfires eller oversvømmelser, og nogle gange begge dele.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig