Store fåreflokke drives på plads af en ridende fårehyrde.

.

Kystlandskab i Victoria.

.

Lastvognstog på en af de store lige veje i Australien ved Alice Springs.

.

Australien. Et samlingssted for rejsende i de store øde landstrækninger.

.

Australien tilhører det globale nord og kulturelt set vesten, men ligger på den modsatte side af kloden. Der er 15.000 km til Europa, 12.000 km til USA og 7000 km til Japan. Selv fra Darwin til Singapore er der næsten 3.500 km. Australien har enorme tyndt befolkede områder. Landets korte europæisk prægede historie står i skærende kontrast til landets oprindelige befolknings historie, der strækker sig over mindst 60.000 år.

Befolkning

Australien Befolkningstæthed.

.

Indbyggerne er dels den oprindelige australske befolkning, dels efterkommere af europæiske indvandrere fortrinsvis fra de Britiske Øer og senere andre indvandrere fra Europa, siden Øst- Sydøst- og Sydasien og Mellemøsten og senest Afrika og Latinamerika. Der bor 26,4 mio. (2023) i Australien, herunder ca. 1 mio. oprindelige australiere. Den oprindelige befolkning har været i kraftig stigning siden begyndelsen af 1900-tallet, hvor bosætternes overgreb havde reduceret dem til 60.000. Frem til 1967 indgik den oprindelige befolkning ikke i folketællinger. Størrelsen på den oprindelige befolkning i 1788 er omdiskuteret, fordi den er svær præcist at anslå, men også fordi størrelsen afspejler størrelsen på bosætternes overgreb. Mange bud anslår, at der i 1788 var 750.000-1.000.000 oprindelige australiere, og overgrebene på den oprindelige befolkning handler om, hvad man har gjort, ikke bare om hvor mange man har udført det på.

Den nyere udvikling inden for oprindelige australieres forhold

Før koloniseringen taltes flere end 250 oprindelige australske sprog. I dag er der ca. 50 sprog, der tales af over 250 mennesker. Langt de fleste oprindelige australiere bor i storbyområder eller i regioner tæt på storbyerne. Ca. en fjerdedel bor i områder, der ligger langt fra storbyerne. Leveforholdene for oprindelige australiere er væsentlig ringere end for gennemsnitsaustralierne. Det har bl.a. ført til en Closing the Gap strategi, der skulle rette op på forholdene. I stedet udviklede de årlige rapporter sig til konstateringer af manglende fremskridt og decideret tilbageskridt. Oprindelige australiere fremhæver, at hvis forholdene skal forbedres, er det afgørende, at de får indflydelse på deres egne forhold i stedet for at overlade beslutninger til føderale- og delstatspolitikere og bureaukrater. Sundhedsforholdene er dårlige, arbejdsløsheden stor, alkoholmisbrug udbredt. Men det er samtidig vigtigt at pointere, at der er enorme forskelle på oprindelige australieres liv i forhold til, hvor de bor. Selv blandt folkene i fjerntliggende områder og de, der bor i byer og storbyer er der store indbyrdes forskelle.

Australiens stater og territorier

Navn Hovedstad Indb. i mio. (2023) Areal (km2)
New South Wales Sydney 8,3 801.600
Queensland Brisbane 5,4 1.727.200
South Australia Adelaide 1,8 984.000
Tasmanien Hobart 0,6 67.800
Victoria Melbourne 6,7 227.600
Western Australia Perth 2,8 2.525.500
Australian Capital Territory Canberra 0,5 2400
Northern Territory Darwin 0,3 1.346.200

Europæisk indvandring. De første indvandrere var britiske og irske straffefanger, som i 1788 blev sendt til Sydney. Fra 1788 til 1868 ankom ca. 170.000 straffefanger, heraf 30.000 kvinder. Guldfund i 1850'erne medførte en stor indvandring, og siden er denne fortsat. Langt de fleste er historisk kommet fra Storbritannien, nogle af dem blev støttet af koloniens regering med rejsepenge (assisted immigration), en praksis som også blev brugt efter føderationen i 1901. Fra føderationen i 1901 og frem til 1970'erne havde Australien racistiske immigrationslove, som åbenlyst hindrede indvandring fra Asien. Gennem de seneste årtier har immigrationen ligget over 100.000 og en del år langt højere – kun afbrudt af covid-pandemien, hvor landets grænser lukkede. De største indvandrer- og efterkommergrupper er i dag briter, indere, kinesere og new zealændere. Men der er indvandrere fra alle hjørner af verden, der har slået sig ned i Australien.

Dansk indvandring. Befolkningstællingen i 2006 viste at knap 9000 australiere var født i Danmark, mens omkring 50.000 havde danske aner. Der var ca. 1000 danskere under gulvgravertiden i Victoria. Knap 3000 danskere kom til Queensland i 1870'erne under en hvervekampagne.

Den naturlige befolkningsvækst

De mange indvandrere, som ofte er unge mennesker, har gjort at fødselsoverskuddet har været højt sammenlignet med andre velstående lande. Men siden 1970'erne er fødselshyppigheden lige som andre steder i det globale nord gået ned, i første omgang bl.a. fordi de australske kvinder i stigende grad kom ud på arbejdsmarkedet. Fødselsraten var sidst over 2,1 i 1976 og i 2023 ligger den på 1,78. Grunden til den australske befolkning stiger fortsat og ret hurtigt skyldes nettoimmigrationen, dvs. overskuddet af immigranter i forhold til emigranter.

Befolkningsspredning

Outback i Queensland er afsidesliggende, tyndtbefolkede eller øde områder.

.

Størrelsen af befolkning i forhold til areal er meget lav, under 4 indb. pr. km2, men nærmer sig en firedobling siden 1945. Størstedelen af befolkningen bor i kystbæltet fra Brisbane til Melbourne. Herudover er der millionbyerne Perth og Adelaide. I det hele taget har den australske befolkning været overvejende storbybeboere siden 1880'erne og befolkningskoncentrationen i og omkring storbyerne fortsætter. 70% bor i delstaternes hovedstæder eller andre byer med over 100.000 indbyggere. I store dele af Central- og NV-Australien er der ingen erhvervsmuligheder ud over minedrift, storskalalandbrug og turisme. Nordaustralien har haft svært ved at tiltrække beboere pga. høje temperaturer og høj luftfugtighed en stor del af året. De fjerntliggende egnes isolation er i sig selv med til at gøre dem mindre attraktive, og så er der det forbundne spørgsmål om serviceniveauet langt fra storbyerne. I Sydney og Melbourne alene bor 40% af landets indbyggere. De større byer ligger alle, med undtagelse af Canberra, ud mod havet. Byarealerne er store i forhold til indbyggertallet, fordi forstæder med enkeltstående huse spreder sig over enorme arealer ud fra storbyernes centrum. Infrastrukturen omkring byerne er bygget op omkring bilisme, og trafikken mellem storbyerne består næsten udelukkende af flytrafik. Den kollektive trafik er især uden for storbyerne ringe udviklet. I storbyernes udvikling prioriteres den for sent og for lidt i forhold til den hastige byudvikling.

Befolkningspolitikken

Befolkningspolitikken har i lange perioder været præget af regeringens ønske om en større befolkning. Det ønske var længe drevet af bosætternes angst for at blive invaderet udefra. Men den var også præget af synet på landets enorme areal som et uudnyttet potentiale. Men når befolkningen stadig stimler sammen i storbyer ud til kysten, viser det, at drømmen om at bosætte hele landet altid har været et fatamorgana. Minedriften foregår godt nok i fjerntliggende områder, men den er blevet voldsomt mekaniseret og kræver derfor ikke en stor lokalbefolkning. Storbyerne kæmper en lidt håbløs kamp mod voksende trafikkaos, fordi byplanlægningen ikke følges til dørs med en kollektiv trafik, der kan aflaste og afløse biltrafikken. Modstanden mod at bygge lejlighedskomplekser, hvor man bygger i højden, i stedet for at bygge endeløst mod horisonten, gør det svært at målrette boligbyggeri efter storbyforhold. Og så er der en stor problemstilling i forhold til den grønne omstilling, samtidig med at man nedlægger natur til nye byområder som kræver endnu mere miljøbelastende infrastruktur. For slet ikke at tale om de mange byområder, der ligger på flodsletter, der bliver ramt af oversvømmelser med stadig større hyppighed og voldsomhed som konsekvens af klimaforandringer.

Natur

Landskab.

.

Australien Pinnacle Desert (pinnacle 'spids bjergtop') i Western Australia.

.

Vandfald i Kakadu Nationalpark.

.

Australien er et gammelt kontinent; store dele har klipper, der er ældre end 545 mio. år (Prækambrium). Som følge af millioner af års erosion er Australien det fladeste af kontinenterne. Ud for den nordlige del af østkysten ligger det 2000 km lange Great Barrier Reef, verdens største koralrev. Langs østkysten løber den over 3000 km lange bjergkæde Great Dividing Range; Mount Kosciusko i sydøst er med sine 2228 m landets højeste punkt. Bjergkæden adskiller den smalle, frodige kystslette fra det store indland, der mod syd består af ret frugtbare flodsletter afvandet af bl.a. Murray-Darling-flodsystemet. Mod vest og nord ligger Outback det store, ørkenprægede indland med saltsøer, bl.a. Lake Eyre, og enkelte, stærkt eroderede bjergkæder. Mange af floderne her når ikke ud til havet og er kun vandførende efter stærke regnskyl. Tasmanien adskiller sig fra fastlandet ved at være frodigt og bjergrigt. Selvom også den tasmanske jord er næringsfattig.

Australiens nordlige del har tropisk klima, resten er subtropisk; dog har Tasmanien og kontinentets sydkyst tempereret klima. I den centrale del af landet er der fastlandsklima med store temperaturforskelle. Australien er det tørreste kontinent efter Antarktis. Nedbørsgennemsnittet på 250 mm dækker over store variationer: I de tropiske kystområder kan der være en årlig nedbør på over 2 m, mens der i den tørre, indre del kan gå år mellem regnbygerne.

I Nordaustralien findes der tropisk savanne og savanneskov med eukalyptus og akacier, på østkysten regnskov, subtropisk skov og savanne, mod sydvest maki, og mod syd tempereret regnskov med eukalyptus, sydbøg og træbregner. I det tørre indre går vegetationen fra græssteppe og busksteppe med lave, grågrønne akaciebuske (mulga) over i ørken. Landet har et særegent dyreliv, hvor pungdyrene, som koala og kænguruer, er helt dominerende blandt pattedyrene. Mange fuglefamilier, fx emuen, er unikke for det australske område, og der er mange papegøjer.

Udenrigsforbindelser

Udenrigshandelen var indtil Anden Verdenskrig præget af det tidligere koloniale tilhørsforhold til Storbritannien. Efter Anden Verdenskrig overtog USA rollen som Australiens vigtigste forsvarspartner, men USA blev aldrig den vigtige økonomiske handelspartner. Den rolle overtog først Japan fra Storbritannien, og fra begyndelsen af 2000'erne er Kina blevet den ubestridte vigtigste handelspartner. Det har skabt et spændingsforhold, fordi USA fortsat er den vigtigste geopolitiske partner. De seneste år har man set en udvikling af et samarbejde mellem USA, Australien, Indienog Japan i forhold til en forsvarsmæssig men også økonomisk inddæmning af Kina.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig