Porta Nigra ('Den sorte port') i Trier blev opført i 100-tallet e.v.t. Bygningen var byport i den 6,5 km lange bymur, der omkransede Trier.

Romerne

Fra Triers tid som romersk kejserresidens stammer kejser Konstantin 1. den Store repræsentationssal, Aula Palatina, i dag kaldet Konstantinbasilika.

Med Cæsars erobring af Gallien i midten af det 1. århundrede f.v.t. kom Germania, som romerne kaldte området, ind i Romerrigets interessesfære. Romerne forsøgte i flere omgange at erobre germanernes område. Under Cæsar var de nået frem til venstre bred af Rhinen, men da romerne under kejser Augustus forsøgte at trænge frem til Elben, led de et ydmygende nederlag i Teutoburger Wald, hvorefter de trak sig tilbage til Rhinen. Egnene vest for Rhinen og vest for den senere anlagte grænsevold, limes, samt egnene syd for Donau blev indlemmet i Romerriget. Resten var delt mellem germanske stammer.

Romerne opførte betydelige bygningsværker og fæstningsanlæg i området og Trier er den by, som har de bedst bevarede romerske monumenter. I romertiden lå Trier i Gallien og blev kaldt Augusta Treverorum. Byen blev antagelig grundlagt ca. år 17 f.v.t. under kejser Augustus. Fra 100-tallet e.v.t. stammer Porta Nigra, der var byport i den 6,5 km lange bymur, samt Barbarathermen og et amfiteater. Fra Triers tid som kejserresidens stammer kejser Konstantin 1. den Stores repræsentationssal, Aula Palatina, i dag kaldet Konstantinbasilika, opført i begyndelsen af 300-tallet e.v.t. samt de mægtige Kaiserthermen fra samme tid. En stenbro over floden Mosel, Römerbrücke, ligeledes bygget i 300-tallet benyttes stadig. Broen forbandt byen med den venstre Moselbred.

Middelalder

Karl den Stores hofkapel i Aachen blev opført i årene omkring år 800. Kapellet er i dag en del af byens domkirke.

.

Karolingisk og ottonsk arkitektur

Et hovedværk indenfor ottonsk arkitektur er benediktinerklosterkirken Sankt Michael i Hildesheim. Kirken blev opført fra 1010 til 1033.

Et sammenhængende udtryk inden for arkitektur, bogmaleri og kunsthåndværk opstod først i Karolingerriget fra slutningen af 700-tallet og derefter under kejser Otto 1. og hans efterfølgere.

Under Karl den Store blev Aachen en hovedby i Frankerriget og fra ca. 800 kejserens foretrukne residensby. Aachens domkirke var kroningskirke for de tyske konger og kejsere i perioden fra 936 til 1531. Kirkens kerne udgøres af Karl den Stores ottekantede kapel (indviet år 800), der oprindeligt var hofkapel i kejserpaladset (Pfalz). Kapellet er inspireret af kirken San Vitale i Ravenna og rummer blandt andet Karls kejsertrone, opbygget af materialer fra romertiden , hans grav og en vældig lysekrone fra ca. 1165. Det pragtfulde gotiske kor blev opført fra 1355 til 1414.

På øen Reichenau i Bodensee blev et enestående benediktinerkloster grundlagt i den karolingiske periode i 700-tallet. Også i den ottonske periode i 900-1000-tallet var klosteret et vigtigt kirkeligt og kulturelt center. Området omfatter tre klosteranlæg med hver sin kirke: Oberzell med Sankt Georg fra 900-tallet, Mittelzell med Sankt Maria und Markus fra 1000-1400-tallet samt Niederzell med Sankt Peter und Paul fra ca. 800-1100-tallet.

Som karolingernes arvtagere videreførte de tysk-romerske kejsere forsøgene på at genskabe og videreføre senantikke og oldkristne kunstformer. Kloster- og kirkebyggeriet blomstrede. Et hovedværk er den tidligere benediktinerklosterkirke Sankt Michael i Hildesheim, der blev opført fra 1010 til 1033 med biskop Bernward som bygherre. Han var kejser Otto 3.s personlige ven, rådgiver og lærer, og han gjorde Hildesheim til et betydningsfuldt center for især guld- og sølvsmedekunst, bronzestøbning, billedhuggerkunst og bogmaleri.

Kirken Sankt Georg i Oberzell på øen Reichenau i Bodensee, grundlagt i 900-tallet.

Romansk arkitektur

Kirkebyggeri

Dobbeltkirkeanlæg i Trier bestående af den romanske domkirke Hohe Domkirche Sankt Peter zu Trier (til venstre) og den gotiske kirke Liebfrauenkirche (til højre).

Sankt Gereon i Köln er en af de mest usædvanlige og storslåede kirkebygninger i Europa. Fotografi fra 1860/1880 på albuminpapir.

Sankt Gereon i Köln. Fra 1219 til 1227 blev den oldkristne ovalbygning udbygget til en vældig dekagon-konstruktion i fire etager med ribbehvælving og kuppel. Konstruktionen sammenlignes med kuppelkonstruktionerne ved domkirken i Firenze og Hagia Sophia i Istanbul.

Betegnelsen romansk arkitektur henviser til arven efter den antikke romerske arkitektur ved anvendelse af halvcirkulære buer, rundbuer, over muråbninger, i arkader og som dekorative elementer samt de hyppigt brugte tøndehvælv og krydshvælv. Den romanske stil i Tyskland udvikledes under de saliske og hohenstaufiske kejsere og nåede i 1000-1200-tallet et højdepunkt i Rhinlandet med domkirkerne i Speyer, Mainz og Worms.

Dom Sankt Maria und Sankt Stephan i Speyer er Tysklands største og fornemste romanske bygning. Kirken er opført som en treskibet basilika med seks tårne fra 1030 til 1120 i to faser. I den anden fase blev de arkitekturhistorisk epokegørende hvælvinger spændt ud over midterskibet, der oprindeligt var fladloftet. Krypten under koret har bevaret sin tidlige romanske form og rummer gravmæler over kejsere og konger. I Mainz opførtes den vældige sekstårnede romanske domkirke Dom Sankt Martin og Stephan fra 975 til 1239. Kirken er opført som en treskibet søjlebasilika med to tværskibe samt kor i øst og vest. Domkirken Sankt Peter i Worms blev opført i årene fra 1018 til 1230. Her er der ligeledes tale om en treskibet basilika med dobbeltkor, to ottekantede centraltårne og fire slanke, runde tårne, et af den romanske arkitekturs hovedværker.

Andre vigtige romanske kirkebygninger er domkirkerne i Hildesheim og Trier, hvor Hohe Domkirche Sankt Peter zu Trier er Tysklands ældste bispekirke. Byggeriet påbegyndtes allerede år 326 da den romerske kejser Konstantin den Store ønskede at opføre en dobbeltbasilika over sin moder kejserinde Helenas (248/250-330) romerske palads i Trier. Et anlæg der senere skulle udvikle sig til Triers romanske domkirke og den gotiske Liebfrauenkirche. Opførelsen af domkirken blev påbegyndt omkring år 1035 og varede i knap to hundrede år.

Som den eneste by i verden har Köln en middelalderbydel med tolv store romanske kirker. Kirken Sankt Gereon stammer fra 300-tallet med senere udvidelser. I 870 blev den karolingiske domkirke Hildebold Dom opført, forgængeren for den nuværende gotiske domkirke. Senere fulgte de romanske kirker Sankt Maria im Kapitol, Sankt Aposteln, Gross Sankt Martin og Sankt Pantaleon. Et storslået eksempel ved overgangen til den gotiske periode er Sankt Gereon, der opførtes i 300-tallet som en martyrkirke for Sankt Gereon, der ifølge legenden led martyrdøden i Köln. Den oldkristne oprindelige kirke havde en oval form med otte nicher, som stadig er den nuværende kirkes kerne. Ved udvidelser i 1000-1100-tallet blev langkoret og krypten tilføjet. Fra 1219 til 1227 blev den oldkristne ovalbygning udbygget til en vældig dekagon-konstruktion i fire etager med ribbehvælving og kuppel. Sankt Gereon er en af de mest usædvanlige og storslåede kirkebygninger i Europa. Dekagon-konstruktionen sammenlignes med kuppelkonstruktionerne ved domkirken i Firenze og Hagia Sophia i Istanbul.

Dom Sankt Maria und Sankt Stephan i Speyer er Tysklands største og fornemste romanske bygning, en treskibet basilika med seks tårne, opført i perioden fra 1030 til 1120 i to faser.

Klostergrundlæggelser

Kloster Unser Lieben Frauen i Magdeburg er et af de mest betydningsfulde romanske anlæg i Tyskland. Her vises vestværket med det kvadratiske tårnhus flankeret af de to rundtårne, der blev opført fra 1129 til 1160.

Kloster Unser Lieben Frauen i Magdeburg. Nord for kirken ligger de romanske klosterbygninger fra første halvdel af 1100-tallet. Billedet giver et indtryk af den romanske korsgang.

De talrige tidlige tyske klostre blev oprindeligt opført i romansk stil. Et stort antal af disse bygninger blev dog ombygget i gotisk stil i senmiddelalderen. Århundreder senere, fra slutningen af 1600-tallet og op gennem 1700-tallet blev, især for Sydtysklands vedkommende, et stort antal klostre udvidet og ombygget i barok, særligt i forbindelse med modreformationen (den katolske reform).

Blandt vigtige klostre, der har bevaret deres oprindelige romanske udgangspunkt kan nævnes en række. Benediktinerklosteret Maria Laach blev grundlagt i 1093 ved Laacher See nær Koblenz. Klosterkirken er et af de smukkeste eksempler på tysk romansk arkitektur. Den blev bygget i første halvdel af 1100-tallet og fuldendt i 1200-tallet. Stiftkirche Sankt Servatius i Quedlinburg et endnu et eksempel på bevaret romansk arkitektur. Kirken var oprindeligt en del af et kanonissestift for adelige kvinder og blev grundlagt i 936 og udbygget omkring 1017 til 1129.

Klosterkirken til præmonstratenserklosteret Kloster Unser Lieben Frauen i Magdeburg, er et af de mest betydningsfulde romanske klosteranlæg i Tyskland. Den østlige del af kirken stammer fra anden halvdel af 1000-tallet. Vestværket med det kvadratiske tårnhus, der flankeres af to rundtårne blev opført fra 1129 til 1160. Nord for kirken ligger de romanske klosterbygninger fra første halvdel af 1100-tallet med korsgang og refektorium.

I Regensburg er Schottenkirche Sankt Jakob, oprindeligt kirke til det benediktinske Schottenkloster, et eksempel på et bevaret højromansk anlæg. Kirken blev grundlagt i 1090 og opført fra 1150 til 1195 og fremtræder som en fladloftet treskibet søjlebasilika. Ligeledes med den fladloftede konstruktion bevaret er klosterkirken til det tidligere benediktinerkloster Alpirsbach i byen af samme navn. Kirken blev grundlagt i 1095 og fuldendt i 1125.

Schottenkirche Sankt Jakob i Regensburg er et eksempel på et bevaret højromansk anlæg. Kirken blev grundlagt i 1090 og opført fra 1150 til 1195 og fremtræder som en fladloftet treskibet søjlebasilika. Detalje. Foto fra 2016.

Borganlæg

Wartburg ved Eisenach i Thüringen. Ifølge sagnet blev borganlægget Wartburg grundlagt i 1067 af grev Ludwig von Schauenburg (1042-1123) også kaldet Ludwig der Springer. Den ældste del af borganlægget er palatiet også kaldet Landgrafenhaus, opført fra ca. 1190 til 1220.

Blandt betydelige verdslige bygninger i romansk stil er borganlægget Wartburg i Thüringen. Den ældste bevarede del af borgen er palatiet (Landgrafenhaus) fra ca. 1190 til 1220, andre dele er genopført eller nyopført i perioden fra 1838 til 1890. I Goslar blev kejserpaladset Kaiserpfalz opført ved foden af Rammelsberg som tegn på kejserens magt. Størstedelen af anlægget går tilbage til kejser Heinrich 3. og stammer fra midten af 1000-tallet.

Kaiserpfalz i Goslar. Kejserpaladset blev opført fra 1005 til 1055 og blev anvendt som bolig for kejserne frem til midten af 1200-tallet.

Rådhuse

Rådhuset i Minden blev opført i forskellige faser i perioden fra 1230 til 1290 og er dermed et af de ældste rådhuse i Tyskland. Billedet viser den karakteristiske arkade, der vender ud mod markedspladsen.

Der er ikke bevaret mange romanske verdslige offentlige og private bygninger fra tiden. Langt de fleste bygninger var opført i bindingsværk eller træ og måtte ofte vige for brand, krig eller byudvikling. Af oprindelige stenbygninger er et fåtal rådhuse bevaret. Et eksempel er det såkaldte "altes Rathaus" i Geinhausen fra omkring 1190, en oprindelig kejserlig repræsentationsbygning, der skiftede funktion og en periode fungerede som rådhus. I Soest er et romansk rådhus fra omkring år 1200 bevaret, idet det blev opført sammenhængende med kirken Sankt Patroklus og dermed bevaret i sin oprindelige skikkelse. Rådhuset i Minden blev opført i flere faser i perioden fra 1230 til 1290. Bygningens underetage med den typiske arkade stammer fra det oprindelige rådhus og tæller dermed blandt de ældste rådhuse i Tyskland.

Private boliger

Baumberger Turm i Regensburg blev opført fra 1250 til 1260. Tårnbygningen er et sjældent eksempel på privatbeboelse i romansk stil. Foto fra 2011.

Blandt verdslige romanske boliger er ligeledes kun et fåtal af bygningerne bevaret. Et tidligt eksempel er patriciertårnet Frankenturm i Trier opført omkring år 1100. Interessant er fornemmelsen af vekselvirkningen mellem beboelse og fæstning ved den krenelerede murkrone.

Senere eksempler er de mange, stadig eksisterende patriciertårne opført i sten i Regensburg, hvor fx Baumberger Turm blev opført fra 1250 til 1260. Et andet interessant eksempel er pragtbygningen Overstolzenhaus i Köln opført fra 1225 til 1230. Bygningen giver en fornemmelse af, hvordan velhavende patricier boede i midten af 1200-tallet. Samme fornemmelse gør sig gældende overfor patricierboligen Dreikönigshaus i Trier fra første halvdel af 1200-tallet.

Overstolzenhaus i Köln (detalje) blev opført fra 1225 til 1230. Bygningen er et glimrende eksempel på, hvorledes et patricierhus så ud i midten af 1200-tallet.

Gotisk arkitektur

Regenburg_Dom Sankt Peter
Regensburgs domkirke Sankt Peter er et hovedværk i sydtysk gotik. Kirken blev opført i årene fra ca. 1250 til 1525. I forgrunden ses romanske beboelsestårne. Foto fra 1998.
Regenburg_Dom Sankt Peter
Licens: CC BY SA 3.0

Gotisk stil benyttedes tidligst ved domkirken i Magdeburg (fra 1209) og i Liebfrauenkirche, der blev opført fra 1235 til 1260 i Trier og gotikken kom til fuld blomstring ved domkirkerne i Strasbourg, Köln, Freiburg im Breisgau, Ulm og Regensburg.

I Nordtyskland udvikledes teglstensgotikken, som det blandt andet ses i Marienkirche, opført fra 1250 til 1350 i Lübeck. Vigtige profanbygninger er rådhusene i Lübeck og Bremen.

Meissen i Sachsen domineres af Burgberg med den tidliggotiske domkirke og den sengotiske borg Albrechtsburg. Foto fra 2012.

.

Renæssance

Jesuitenkirche Sankt Michael i München opført i årene fra 1583 til 1597.

Renæssancen blev ikke så markant et stilfænomen i Tyskland på grund af den uro og usikkerhed, Reformationen førte med sig.

Arkitekturen påvirkedes af stagnationen omkring Reformationen; bemærkelsesværdige byggerier er Fuggerkapellet , opført fra 1509 til 1518 og rådhuset af Elias Holl , der blev bygget i begyndelsen af 1600-tallet i Augsburg samt residensslottet i Landshut der blev opført fra 1536 til 1543. Kirkebyggeriet blev for den nye evangeliske kirkes vedkommende lammet af en række grundlæggende ikonografiske problemer, der først løstes i barokken.

Et mesterværk inden for den katolske renæssancearkitektur er Jesuitenkirche Sankt Michael i München, der blev opført fra 1583 til 1597 af arkitekten Friedrich Sustris (1540-1600) for jesuiterkollegiet af samme navn. Kirkens renæssancefacade er udsmykket med et skulpturprogram, der hylder de fyrster, som indførte kristendommen i Bayern.

I Jacobervorstadt i Augsburg ligger det såkaldte Fuggerei, Europas ældste sociale boligbyggeri. Bebyggelsen blev stiftet i 1521 af Jacob Fugger der Reiche (1459-1525).

Barok

Wallfahrtskirche der Vierzehnheiligen
Wallfahrtskirche der Vierzehnheiligen er en af Tysklands vigtigste barokkirker. Den blev opført af arkitekten Balthasar Neumann i årene fra 1743 til 1772.

Modsætningerne mellem det katolske Sydtyskland og det protestantiske Nordtyskland gjorde sig kraftigt gældende i barokkunsten.

En af de mest fremtrædende arkitekter var Balthasar Neumann, der opførte residensen i Würzburg fra 1720 til 1744 og valfartskirken Vierzehnheiligen opført i årene fra 1743 til 1772.

Et hovedværk er også domkirken i Fulda, opført af Johann Dientzenhofer i årene 1704-1712.

Den festlige sydtyske katolske barok prægedes af brødrene Asam, der virkede som arkitekter, malere og billedhuggere, således i kirken Sankt Johann Nepomuk-Kirche i München, opført fra 1733 til 1746.

En romersk barok udvikledes i Berlin af Andreas Schlüter med om- og udbygningen af slottet i Berlin, opført fra 1698 til 1707.

Under Frederik 2. den Store var den ledende arkitekt G.W. von Knobelsdorff, der blandt andet opførte operaen i Berlin fra 1741 til 1743 og lystslottet Sanssouci fra 1745 til 1747 i Potsdam, begge i en fransk-nederlandsk influeret barokklassicisme.

I Sachsen blev Dresden et strålende centrum, hvor Matthäus Daniel Pöppelmann opførte festanlægget Zwinger i årene fra 1710 til 1728 sammen med billedhuggeren Balthasar Permoser, og Georg Bähr opførte den største evangeliske kirke i Tyskland, Frauenkirche fra 1726 til 1743.

Dresden. Zwinger. Wallpavillon. Matthäus Daniel Pöppelmann og Balthasar Permoser, 1710-1728. Foto fra 2008.

.

Nyklassicisme

Berlin. Gendarmenmarkt. Karl Friedrich Schinkels Schauspielhaus opført 1818-1821.

.

Mindehallen Walhalla ved Regensburg opført fra 1830 til 1842 af arkitekten Leo von Klenze. Klenzes ideal var den klassiske græske arkitektur, som det ses i mindehallen; et i det ydre rent dorisk tempel. Foto fra 1987.

.

Brandenburger Tor i Berlin blev opført efter Carl Gotthard Langhans' tegninger i nyklassicistisk stil fra 1788 til 1791. Porten er den eneste bevarede byport omkring det gamle Berlin.

.

I Berlin indledtes nyklassicismen med opførelsen af Brandenburger Tor fra 1788 til 1791 ved Carl Gotthard Langhans. Den franske revolutionsarkitektur blev dyrket af Friedrich Gilly, der ikke nåede at bygge meget. Hans projekter fik dog stor betydning, særlig for hans elev Karl Friedrich Schinkel. Neue Wache på Unter den Linden i Berlin blev opført fra 1816 til 1818 efter tegninger af Schinkel og regnes for et af den tyske klassicismes hovedværker. Facaden er udformet som en græsk tempelfront med doriske søjler. Bygningen tjente oprindeligt som vagtbygning for den deling, der skulle yde den preussiske konge beskyttelse. Blandt andre vigtige værker af Schinkel kan nævnes Schauspielhaus, der blev bygget fra 1818 til 1821 og det sene værk Bauakademie, der blev bygget fra 1832 til 1836 og foregreb funktionalismen.

Klassicismens vigtigste repræsentant i Sydtyskland var Leo von Klenze, der skabte en række monumentale bygninger efter antikke forbilleder i München, blandt andet Propyläen (1846 ff.) og Walhalla ved Regensburg, opført fra 1830 til 1842.

Berlin. Unter den Linden. Neue Wache eller oprindeligt Königswache. Bygningen, der er opført efter arkitekten Karl Friedrich Schinkels udkast, regnes for et af klassicismens hovedværker. Foto fra 2011.

.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig