Otto 3., 980-23.1.1002, tysk konge fra 983 og tysk-romersk kejser fra 996, søn af Otto 2. og Theofano. Otto blev som treårig konge i 983. Ottos mor styrede herefter riget gennem sønnen indtil sin død i 991. I 988 stadfæstede Otto sin farfars, Otto 1. den Stores, privilegier til de danske bisper, bl.a. til biskoppen i Odense, der her nævnes for første gang (se Odense - historie). Otto udpegede i 996 sin fætter til pave under navnet Gregor 5. og lod sig krone til kejser af ham. Han bandt dermed pavedømme og kejsermagt tættere sammen og søgte bl.a. at gøre Rom til centrum for den kejserlige magt.