Præmonstratensere, (efter lat. Praemonstratum 'Prémontré'), katolsk præsteorden for augustinske kannikker, stiftet 1121 i Prémontré af Norbert af Xanten (ca. 1080-1134). Ud over tjeneste med liturgi og sjælesorg ved en bestemt større kirke overtog præmonstratenserne askese og klosterdisciplin fra cistercienserne. Ordenen levede efter Augustinerreglen, men efter at Norbert i 1126 var blevet ærkebiskop af Magdeburg, blev dens regler og statutter udvidet af abbed Hugo af Prémontré (1128-1161/64). Ordenen voksede hurtigt; medlemmerne rekrutteredes fra lavadelen, og hundredvis af klostre med rige godsbesiddelser og tilknyttede sogne organiseredes provinsvis i såkaldte cirkarier. Fra begyndelsen havde ordenen dobbeltklostre, men de deltes hurtigt i selvstændige munke- og nonneklostre. Ordenens abbeder mødte årlig til generalkapitel i Prémontré, hvis abbed fungerede som ordensgeneral. I Danmark fandtes præmonstratensere i Børglum, Lund, Tommarp, Öved og Væ/Bækkeskov, i Norge i Tønsberg og Dragsmark. Reformationen, Den Franske Revolution og sekulariseringen efterlod kun få klostre uberørt. I dag har ordenen atter en snes klostre, hvoraf Averbode i Belgien støtter et katolsk sogn i Vejle.