San Vitale - Ravenna, kirke i Ravenna, påbegyndt under biskop Ecclesius (522-532/533) og indviet i 547. Den ottekantede centralbygning med højt, kuppeldækket midterrum er et hovedværk i byzantinsk arkitektur og har været forbillede for senere bygninger som fx slotskapellet i Aachen. Væggene er forneden smykket med marmorplader, mens de øvre partier og hvælvene dækkes af mosaikker; i koret er bl.a. bevaret to fremstillinger af kejser Justinian og kejserinde Theodora, begge omgivet af repræsentanter for hoffet og kirken.