Sydafrika

Faktaboks

officielt navn:
Republic of South Africa
dansk navn:
Sydafrika
hovedstad:
Pretoria
indbyggertal:
48.400.000 (2014)
areal:
1.220.000 km2 km²
officielt/officielle sprog:
11 officielle sprog: afrikaans, engelsk og 9 bantusprog, bl.a. zulu og xhosa
religion:
kristne 66% (heraf protestanter 37%, katolikker 8%), naturfolks religioner 30%, hinduer 1%, muslimer 1%, ukendt 2%
møntfod:
rand
Valutakode:
ZAR
Engelsk navn:
South Africa
Uafhængighed:
1931
Befolkningssammensætning:
zulu 22%, xhosa 18%, hvide 13%, farvede (blandede) 9%, pedi 9%, sotho 7%, tswana 7%, tsonga 4%, swazi 3%, asiater 3%, andre 5%
BNP pr. indb.:
5902 $ (2015)
Middellevetid:
mænd 50,5 år, kvinder 48,5 år (2014)
Indeks for levevilkår, HDI:
0,658
Indeks for levevilkår, position:
118
Internetdomænenavn:
.za
Flag
.

Sydafrika har et rigt dyreliv både i og uden for nationalparkerne.

.

Sæler i Cape Town havn.

.

Der er store slumområder i Sydafrika.

.

Sydafrika er en republik i det sydlige Afrika. Landet er opdelt i ni provinser, som har et vist selvstyre. Sydafrika rummer mange forskellige kulturer og naturmiljøer og præsenteres ofte som regnbuelandet. Landet blev i mange år regeret af Nationalistpartiet, der især repræsenterede boerne, efterkommere af hollandske indvandrere. De indførte apartheid, som systematisk begrænsede alle ikke-hvide gruppers rettigheder og opdelte samfundet efter etniske linjer. Efter mange års intern kamp og international isolering blev apartheidsystemet afskaffet i 1994. Sydafrika har fortsat store sociale forskelle, men er en regional stormagt i det sydlige Afrika med et veludviklet erhvervsliv og rige naturresurser.

Nationalflag

Flaget blev antaget officielt i 1994. Det er enestående ved at have seks ligevægtige grundfarver, men ingen af dem har en egen symbolsk værdi. Læs mere om Sydafrikas nationalflag.

Geografi

Efter apartheidregimets fald er der rejst en diskussion i Sydafrika om navnene på de byer, der er opkaldt efter historiske personer ... Læs mere om Sydafrikas geografi.

Planteliv

I den sydvestlige del af Cape (Kaplandet) findes en meget artsrig buskvegetation af mediterran type (se fynbos). De nordvestlige og indre dele af landet, Namaqualand og Karroo, er ørkenagtige ... Læs mere om Sydafrikas planteliv.

Sprog

Officielle sprog er engelsk (ca. 3,5 mio) og afrikaans (knap 6 mio.) samt de ni bantusprog ndebele, pedi, sotho, swazi, tsonga, tswana, venda, xhosa og zulu ... Læs mere om sydafrikanske sprog.

Religion

Ca. 80% af befolkningen er kristne. Kristendommen kom til Sydafrika i 1600-t. og har siden da været tæt knyttet til statsmagten. I 1900-t. gjorde afrikaaner-eliten den hollandsk reformerte kirke til den statsbærende kirke ... Læs mere om religion i Sydafrika.

Forfatning

Republikken Sydafrikas forfatning fra 1996 (ikrafttrædelse 1997) deklarerer racelighed og indeholder en række rettighedserklæringer og løfter om at fremme borgernes retslige sikkerhed ... Læs mere om Sydafrikas forfatning.

Økonomi

.

Sydafrika har Afrikas største økonomi og har traditionelt været kontinentets økonomisk mest velstående land med veludviklet infrastruktur, stor råstofproduktion, alsidig industri ... Læs mere om Sydafrikas økonomi.

Sociale forhold

Sydafrika er præget af eftervirkninger af apartheid, store sociale forskelle, kriminalitet og fattigdom; fx lever langt de fleste ikke-hvide omkring år 2002 i slumboliger uden vand ... Læs mere om de sociale forhold i Sydafrika.

Sundhedsforhold

I 1996 var middellevetiden 62 år for mænd og 68 år for kvinder. Spædbørnsdødeligheden faldt fra 79 pr. 1000 levendefødte i 1970 til 49 i 1996. Læs mere om sundhedsforholdene i Sydafrika.

Retssystem

Sydafrikas retssystem indtager en særstilling i forhold til de såkaldte civil law-lande og common law-lande. Fra 1652 indførte de hollandske kolonister en blanding af romersk og germansk ret ... Læs mere om Sydafrikas retssystem.

Militær

De væbnede styrker er (2006) på 55.750 militære og 2000 civile. Hæren er på 36.000, flåden på 4500 militære og de 2000 civile, flyvevåbnet på 9250 ... Læs mere om Sydafrikas militær.

Uddannelse

J.M. Coetzee fotograferet under nobelpris-ceremonien i Stockholm 10.12.2003.

.

Uddannelsessystemet er i 1990'erne præget af opgøret med mange års raceadskillelsespolitik, jf. bl.a. elevdemonstrationen i Soweto 1976 mod apartheidsystemets uddannelsespolitik ... Læs mere om uddannelse i Sydafrika.

Massemedier

Under apartheidstyret var mediebilledet i høj grad præget af diskrimineringen og censur; en række dagblade demonstrerede dog vilje til kritik og selvstændighed. Læs mere om Sydafrikas massemedier.

Litteratur

Til de førskriftlige udtryksformer hører buskmandspoesien, som var udbredt frem til begyndelsen af 1700-t., og som bl.a. består af sange til påkaldelse af ånder i forbindelse med uddrivelse af sygdom og ondskab ... Læs mere om sydafrikansk litteratur.

Musik

Sydafrikas politiske historie har påvirket musikken fundamentalt. Apartheidstyret marginaliserede tidligt sorte musikformer på bekostning af europæiske, men samtidig blev musikken et modstandspotentiale ... Læs mere om sydafrikansk musik.

Film

Sydafrika. Ærkebishop Desmond Tutu i St. Pauls Cathedral i London ved en gudstjeneste i anledning af tiåret for demokrati i Sydafrika. Foto fra 25.4. 2004.

.

Allerede under Boerkrigen blev der optaget film i Sydafrika, og i 1910 udsendtes den første spillefilm. Filmproduktion var indtil 1990'erne forbeholdt hvide, mens en filmpioner som Lionel Ngakane (f. 1928) måtte leve i eksil. Læs mere om sydafrikansk film.

Sport

I den internationale debat om forholdet mellem sport og politik blev Sydafrika især fra midten af 1970'erne et meget konkret eksempel på sportens betydning som politisk våben ... Læs mere om sport i Sydafrika.

Vin

Sydafrika er et betydningsfuldt vinland, der producerer meget vin og af god kvalitet. Fra et vinareal på ca. 110.000 ha (som Bordeaux) fremstilles 10 mio. hl vin om året ... Læs mere om sydafrikansk vin.

Historie

Befolkningsmønstret og jordfordelingen i Sydafrika før koloniseringen var resultatet af flere århundreders samspil mellem san-folkets jægere og samlere, khoi-folkets kvæghyrder ... Læs mere om Sydafrikas historie.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig