Limpopo, flod i det sydlige Afrika, 1600 km lang. Den udspringer i Sydafrika med flere kildefloder i bjergene omkring Johannesburg; den danner grænse til Botswana og Zimbabwe og udmunder i Det Indiske OceanMozambiques kyst. Floden afvander 440.000 km2, og meget vand oppumpes fra floden til kunstvanding. Det mellemste og nedre løb ligger i lange perioder som serier af mudrede vandhuller med ringe gennemstrømning, men under regntiden kan billedet lynhurtigt ændre sig til voldsomme flodbølger.