Apartheid
Skilte på en sydafrikansk togstation i apartheidperioden.
Af .

Artikelstart

Apartheid er navnet på den raceadskillelse, der blev praktiseret ved lov i Sydafrika i perioden 1950-1993.

Faktaboks

Etymologi
Ordet apartheid er afrikaans og betyder 'adskillelse', af adjektivet apart 'adskilt, separat'.

Historie

Raceadskillelse var almindelig praksis i Sydafrika før 1950, men det boernationalistiske parti National Party (NP), der kom til magten ved valget i 1948, skærpede den førte politik og kaldte den apartheid. NP vandt indtil 1994 alle valg og gennemførte indtil i 1980'erne en systematisk raceadskillelse på alle niveauer i samfundet. Den officielle begrundelse for apartheidpolitikken var bl.a., at den ville højne levestandarden for Sydafrikas sorte og sikre, at deres kulturelle identitet kunne bevares. I realiteten var apartheid udtænkt som løsningen på det hvide mindretals dilemma med hensyn til at regere over et sort og et asiatisk befolkningsflertal; disse befolkningsgrupper skulle "forsvinde" fra det hvide Sydafrika, uden at der dog skulle ændres på deres funktion som billig arbejdskraftreserve.

Fire lovkomplekser

Apartheidpolitikken bestod af fire lovkomplekser:

1) Geografisk raceadskillelse, som blev praktiseret ved, at befolkningen blev opdelt i bestemte grupper efter hudfarve og race, og ved at landet blev delt op i områder, som var forbeholdt de forskellige befolkningsgrupper. 87 procent af Sydafrikas areal blev tildelt den hvide befolkning, og over 3 mio. sorte blev tvangsforflyttet til særlige reservater, de såkaldte bantustans.

2) Økonomisk raceadskillelse, der blev gennemført, ved at alle ikke-hvide arbejdstagere blev udelukket fra faglært arbejde og fra medlemskab af fagforeninger.

3) Social raceadskillelse, der fremkom, ved at alle samfundsinstitutioner og alt samkvem mellem mennesker blev opdelt og reguleret efter racer — lige fra ægteskab og ikke-ægteskabelige seksuelle forbindelser til offentlig transport, undervisning og sportsarrangementer.

4) Politisk undertrykkelse, der praktiseredes, ved at den sorte befolknings politiske rettigheder blev begrænset til kun at gælde inden for bantustans, hvor der yderligere kun var valgret til en del af disses selvstyreorganer. De sortes borgerretsorganisationer blev forbudt, og deres politiske ledere blev fængslet eller måtte gå i landflygtighed.

Sanktioner

Apartheidsystemet gjorde Sydafrika til en paria i det internationale samfund. Landet blev ekskluderet fra FN's generalforsamling i 1974, og Sikkerhedsrådet vedtog i 1977 en bindende våbenembargo mod Sydafrika. Også landene i EF (EU) gennemførte omfattende foranstaltninger mod apartheidstyret. Danmark indførte i 1984 bl.a. et forbud mod nyinvesteringer i Sydafrika, og i 1986 skærpedes sanktionspolitikken med en generel dansk handelsboykot.

Modstand

Det var dog ikke kun fra international side, at der blev lagt pres på det hvide styre. Raceadskillelsespolitikken resulterede også i udviklingen af en stadig stærkere politisk bevidsthed i den sorte befolkning. Allerede i 1912 havde South African Native National Congress organiseret modstanden mod raceskellene, og organisationen, der i 1923 ændrede navn til African National Congress (ANC), var et samlingspunkt for modstanden mod apartheid. ANC anvendte først fredelige midler, men efter Sharpevillemassakren i 1960 indledtes en væbnet kamp.

Afvikling

Kombinationen af den hvide befolknings voksende frygt for en voldelig omvæltning samt presset fra omverdenen fik i slutningen af 1980'erne regeringen til at påbegynde afviklingen af den førte politik. Efter præsident Frederik de Klerks åbningstale i Parlamentet i februar 1990 blev borgerretsorganisationerne gjort lovlige og de vigtigste apartheidlove afskaffet. Regeringen og de politiske partier og grupperinger forhandlede herefter om indførelsen af en ny ikke-racedelt forfatningsorden, og parlaments- og præsidentvalget i april 1994, hvor ANC-lederen Nelson Mandela blev Sydafrikas første sorte præsident, markerede den endelige afskaffelse af apartheid.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig