helgenkalender

Artikelstart

Helgenkalenderen er en oversigt over kirkeåret med angivelse af datoerne for de enkelte helgenfester. I oldtiden opstod den skik, at de kristne samledes på årsdagen for martyrernes død, der betragtes som deres fødsel til det evige liv, for at fejre messen ved deres grav: "Dér vil Herren, så vidt det er os muligt, lade os komme sammen med fryd og glæde for at fejre hans martyriums fødselsdag, både til minde om dem, som tidligere har stridt, og som øvelse og forberedelse for dem, som skal stride" (Polykarps martyrium fra 100-tallets anden halvdel). Til at holde rede på det stigende antal martyrer og på deres festdage udfærdigedes en kalender; med tiden optog den også navne på helgener, der ikke havde lidt martyrdøden.

Antallet af martyrer og helgener, der anerkendes officielt af den romerskkatolske kirke, udgør ca. 40.000, hvoraf kun en brøkdel har fået plads i kalenderen. Som en følge af den liturgiske reform efter 2. Vatikankoncil blev helgenkalenderen stærkt revideret, bl.a. for at afskaffe navne på personer, hvis levned kun kendes fra legender. Foruden de helgenfester og faste kirkelige højtider, der fejres universelt, har de enkelte bispedømmer mulighed for at fejre lokale helgener (saligkårede personer).

En rest af den gamle helgenkalender findes i dagens navn i den officielle danske almanak.

Helgenkalenderen gældende for den romerskkatolske kirke efter Det 2. Vatikankoncils reform. Alt efter deres betydning inddeles de kirkelige fester i tre klasser: HØJTIDER, Fester, Mindedage. De sidstnævnte deles i forpligtende mindedage (anledningen skal nævnes i dagens messe) og ikke-forpligtende mindedage (anledningen kan nævnes i dagens messe). – Foruden de højtider, fester og mindedage, der fejres universelt, omfatter nedenstående kalender de fester, der kun fejres i Danmark (eller i andre nordiske lande); de er anført i [].

Den romerskkatolske kirkes helgenkalender
Dato
januar
1 MARIA GUDS MODER
2 Basilios den Store og Gregor af Nazianz
6 HERRENS ÅBENBARELSE
7 (Knud Hertug) eller Raymond af Penyafort
13 Hilarius
17 Antonius
19 (Henrik, Finlands værnehelgen)
20 Fabian eller Sebastian
21 Agnes
22 Vincent
24 Frans fra Sales
25 Apostlen Paulus' omvendelse
26 Timotheus og Titus
27 Angela Merici
28 Thomas Aquinas
31 Giovanni Bosco
februar
2 Herrens fremstilling i templet1
3 Blasius eller Ansgar2
5 Agathe
6 Paul Miki og lidelsesfæller
8 Jeronimus Æmiliani
10 Scholastica
11 Vor Frue af Lourdes
14 Kyrillas og Methodios
17 Servitterordenens syv grundlæggere
21 Petrus Damiani
22 Apostlen Peters stol
23 Polykarp
marts
2 [Karl den Gode]
4 Casimir
7 Perpetua og Felicitas
8 Johannes af Gud
9 Francisca af Rom
17 Patrick
18 Cyrillus af Jerusalem
19 JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM
23 Turibius af Mogrovejo
25 HERRENS BEBUDELSE
april
2 Frans af Paola
4 Isidor af Sevilla
5 Vincent Ferrier
7 Giovanni Baptista de la Salle
11 Stanislaus
13 Martin 1.
21 Anselm
23 Georg (Jørgen)
24 Fidelis af Sigmaringen
25 Markus evangelist
28 Peter Chanel
29 Katarina af Siena
30 Pius 5.
maj
1 Josef arbejderen
2 Athanasius
3 Filip og Jacob, apostle
12 Nereus og Achilles eller Pankratius
14 Mattias, apostel
18 [Erik, Sveriges værnehelgen] eller Johannes 1.
20 Bernardino fra Siena
25 Beda den Ærværdige eller Gregor 7. eller Maria Magdalena af Pazzi
26 Filippo Neri
27 Augustin af Canterbury
31 Jomfru Marias besøgelse
juni
1 Justinius
2 Marcellinus og Peter
3 Karl Lwanga og lidelsesfæller
5 Bonafatius
6 Norbert
9 Afrem Syrer
11 Barnabas, apostel
13 Antonius fra Padua
16 [Vilhelm, abbed]
19 Romuald
21 Aloysius af Gonzaga
22 Paulinus af Nola eller John Fisher og Thomas More
24 JOHANNES DØBERS FØDSEL
27 Kyrillos fra Alexandria
28 Irenæus
29 PETER OG PAULUS, APOSTLE
30 Byen Roms første martyrer
juli
3 Thomas, apostel
4 Elisabeth af Portugal
5 Antonius Maria Zacharia
6 Maria Goretti
9 [Willehad]
10 [Knud Konge, Danmarks værnehelgen]
11 Benedikt, Europas værnehelgen
12 [Kjeld]
13 Henrik
14 Kamillus af Karmel
15 Bonaventura
16 Vor Frue af Karmel
20 [Þorlákur, Islands værnehelgen]
21 Laurentius af Brindisi
22 Maria Magdalene
23 Birgitta af Vadstena
25 Jacob, apostel
26 Joachim og Anna
29 [Olav, Norges værnehelgen3] eller Martha
30 Petrus Chrysologus
31 Ignatius af Loyola
august
1 Alfons Maria de'Liguori
2 Eusebius af Vercelli
4 Johannes Maria Vianney
5 Kirkevielsesfest for Santa Maria Maggiore
6 Herrens forklarelse
7 Xystus 2. og lidelsesfæller
8 Dominicus
10 Laurentius
11 Clara
13 Pontianus og Hippolytos
14 Maximilian Kolbe
15 JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN1
16 Stefan af Ungarn
20 Bernhard
21 Pius 10.
22 Jomfru Maria, vor dronning
23 Rosa af Lima
24 Bartolomæus, apostel
25 Ludvig eller Josef af Calasanz
27 Monica
28 Augustin
29 Johannes Døbers martyrium
september
3 Gregor 1. den Store
7 [Årsdagen for domkirkens konsekration]
8 Jomfru Marias Fødsel
13 Johannes Chrysostomos
14 Korsets ophøjelse
15 Marias syv smerter
16 Cornelius og Cyprian
17 Roberto Bellarmino
19 Januarius
20 Kim Andreas Taegon, Paulus Chong Hasang og lidelsesfæller
21 Matthæus, apostel og evangelist
26 Kosmas og Damianos
27 Vincent af Paul
28 Václav den hellige eller Laurentius Ruiz og lidelsesfæller
29 Ærkeenglene Michael, Gabriel og Rafael
30 Hieronymus
oktober
1 Therese fra Lisieux (af Jesusbarnet)
2 De hellige væneengle
4 Frans af Assisi
6 Bruno
7 Vor Frue af Rosenkransen
9 Dionysius og lidelsesfæller eller Johannes Leonardi
14 Calixtus 1.
15 Therese af Avila (af Jesus)
16 Hedvig eller Marguerite-Marie Alacoque
17 Ignatius af Antiochia
18 Lukas, evangelist
19 Isaak Jogues og lidelsesfæller
23 Johannes af Capestrano
24 Antonio Maria Claret
28 Simon og Judas, apostle
30 [Thøger]
november
1 ALLE HELGEN1
2 ALLE SJÆLE4
3 Martin af Porres
4 Karl Borromæus
7 [Willibrord]
9 Laterankirkens indvielse
10 Leo den Store
11 Martin af Tours
12 Josafat
15 Albert den Store
16 Margrethe af Skotland eller Gertrud
17 Elisabeth af Ungarn
18 Peters- og Pauluskirkernes indvielse
21 Marias fremstilling i templet
22 Cecilie
23 Clemens 1. eller Columbanus
24 Andreas Dung-Lac og lidelsesfæller
25 [Niels Steensen]
30 Andreas, apostel
december
3 Francisco Xavier
4 Johannes af Damaskus
6 Nicolaus
7 Ambrosius
8 MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE
11 Damasus 1.
12 Johanne Francisca Chantal
13 Lucia
14 Johannes af Korset
21 Petrus Canisius
23 Johannes af Kenty
25 HERRENS FØDSEL
26 Stefan
27 Johannes, apostel og evangelist
28 De uskyldige børn
29 Thomas Becket
31 Sylvester
Søndagen efter jul: Den Hellige Familie

1festen fejres i Danmark på en søndag før eller efter den pågældende dag.

2festen for Nordens Apostel, Ansgar, fejres i Danmark som på den sidste søndag i januar.

3festen for Norges værnehelgen fejres som på Færøerne og i Grønland.

4Allesjælesdag fejres i Danmark mandag efter Alle helgen

Bevægelige højtider:

 • Askeonsdag: fastens begyndelse, 40 hverdage før påske
 • Palmesøndag: søndagen før påske, første dag i Den Stille Uge
 • Skærtorsdag: torsdag i Den Stille Uge
 • Langfredag: fredag i Den Stille Uge
 • Påskedag: festen for Herrens Opstandelse, fejres på den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævdøgn. Påskedag er første dag i påskeugen; samme dag begynder påsketiden, der varer til og med pinsedag
 • Kristi himmelfart: 40 dage efter påske
 • Pinse: festen for Helligåndens komme, 50 dage efter påske
 • Den Hellige Treenighed (trinitatis): søndagen efter pinse
 • Kristi Legems- og Blods Fest: søndagen efter Den Hellige Treenighed
 • Jesu Hjerte: fredag efter Kristi Legems- og Blods Fest
 • Marias Reneste Hjerte: dagen efter Jesu Hjerte

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig