Felicitas, helgen, der sammen med sine syv sønner led martyrdøden i Rom i midten af 100-t. I kristen ikonografi vises hun med enkeslør, omgivet af sine sønner. Legenden har lighedspunkter med beretningen om den jødiske enke og hendes syv sønner (2.Makk. 1-19).