Henrik, d. ca. 1156, Finlands nationalhelgen. Ifølge relativt sene liturgiske tekster var Henrik af engelsk oprindelse og fulgte med den pavelige legat Nicholas Breakspeare (fra 1154 pave Hadrian 4.) til Sverige, hvor han blev biskop i Uppsala. Sammen med Erik den Hellige drog han på korstog til Finland ca. 1155. Henrik blev i Finland for at kristne landet, men blev ifølge helgenlegenden snart dræbt af bonden Lalli ude på isen på Kjulo träsk, muligvis på en 20. januar, der i middelalderen højtideligholdtes som hans dødsdag. Henrik blev begravet i Nousiainen, Finlands første bispesæde, men overførtes i 1300 til den nye domkirke i Åbo (Turku). Helgenlegenden synes at stamme fra denne tid.