Erik den Hellige, d. 1160, konge af Sverige og Sveriges nationalhelgen. Erik var konge med basis i Västergötland. I kamp med fætteren kong Sverker 1. beherskede Erik Uppland og forsvarede det kristne kongedømme. Det er sandsynligt, at Erik foretog missionskorstog til Finland, og at han indsatte munke som domkapitel i Uppsala. Her blev han dræbt af Magnus Henriksen (d. 1161). Efter sønnen Knut Erikssons magtovertagelse i 1167 blev Erik æret som martyr, og hans jordiske rester var senest i 1198 skrinlagt i Uppsala Domkirke.